Oranjesingel 38

Hier was Stedelijk Steunpunt Educatief Vrouwenwerk gevestigd. Mariet Verberkt had er de leiding en heeft in haar Nijmeegse tijd [eind jaren 80] vanuit dit pand heel wat vrouwenorganisaties gestimuleerd om krachtiger en politieker naar buiten te treden. Iedereen in het Nijmeegse politieke domein kende haar. Ook was ze haar tijd vooruit door op gelijke voet samen te werken met Nijmeegse organisaties voor en door buitenlandse vrouwen. Tijdens de manifestatie 'Vrouw & Armoede' op 6 maart 1988 ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag was burgemeester Ien Dales present. En werd op toneel, voordat de forumdiscussie begon, onder leiding van Marjan Lucas [raadslid Radicaal Links] samen met wethouder Annie Brouwer [PvdA] en FNV-voorzitter Hilde ter Doest een lied over internationale vrouwensolidariteit ten gehore gebracht.

Opening Villa Lila mei 2005

6 maart 1988  Manifestatie 'Vrouw & Armoede' in de Nijmeegse Schouwburg. Tweede van links wethouder Annie Brouwer, naast haar FNV-voorzitter Hilde Ter Doest. Marjan Lucas heeft de leiding.  Ineke Duursema

Marie VerberktMariet Verberkt was als gemeenteambtenaar openlijk lesbisch, in die tijd niet vanzelfsprekend. Ze werkte nauw samen met de Nijmeegse vrouwen- en lesbobeweging. Mariet bracht altijd de positie van lesbische vrouwen in discussie. Het interesseerde haar niet of dit bij toehoorders ongemak teweeg bracht. Ook de organisaties van [lesbische] vrouwen las ze de les. Mariet vond hen teveel met zichzelf en te weinig politiek bezig...

Mariet Verberkt is nu een typisch voorbeeld van krachtige lesbische vrouwen die zich inzetten voor de hele vrouwenbeweging, maar door conflict en / of plotselinge subsidiestop via een zijdeur van het toneel verdwenen. Ze verhuisde terug naar haar geboorteplaats Venlo en heeft daar nog voor het gemeentearchief en de plaatselijk PvdA gewerkt. Mariet is in 2010 een min of meer roemloze dood gestorven. Voor haar geen geen Verberktlezing of Mariet Verberktstraat. Daarom hier alsnog een klein Nijmeegs monumentje:

Dank je wel Mariet!