Mariënburg

Hier op Mariënburg stond je jaren 60 tussen de auto's en het establishment. De bewoners waren het Nijmeegs politiebureau, de Sociale Dienst en het Gemeentearchief. Vanaf Mariënburgplein keek je tegen het Stadhuis aan. Eigenlijk kwam je hier niet graag. Menig aksievoerder heeft jaren 70 of 80 onvrijwillig het politiebureau van binnen gezien. Ook in die tijd waren veel [pas afgestudeerde] jongeren veroordeeld tot de Sociale Dienst, er was gewoon geen betaald werk.

Tot in de jaren 60 werden op het politiebureau persoonskaarten bijgehouden van homoseksuelen en andere 'potentiële euveldaders' - zoals ongehuwde vrouwen die als ambtenaar of lerares werkzaam waren. Dat was landelijk beleid. Op een gegeven moment stond zo'n 2 % van de bevolking uit de grotere steden op deze wijze geregistreerd. De Nijmeegse politie heeft het bestaan van een dergelijke administratie altijd ontkend, maar Pieter Koenders is bij zijn onderzoek voor 'Tussen christelijk reveil en seksuele revolutie' nog resten van zo'n registratie tegengekomen. Die zijn ook gepubliceerd.

Aan dit plein woont nog steeds het Gemeentearchief sinds 2001 het Regionaal Archief Nijmegen [RAN]. Daar zijn waarschijnlijk de resten van die registratie te vinden. Maar je zult heel goed moeten zoeken. In het Stadsarchief Amsterdam zijn pas in 2017 'homolijsten' uit 1950-1958 tevoorschijn gekomen. 

Mariënburg werd rond 2000 grondig verbouwd. Ook maatschappelijke opvattingen zijn veranderd. De Regenbooggemeenschap van Nijmegen is trotser en zichtbaarder dan ooit. Mariënburgplein en de huidige bewoners LUX, Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, Regionaal Archief Nijmegen en Huis van de Nijmeegse Geschiedenis hebben daar aan bijgedragen.

In de eerste plaats door Gay & Lesbian Filmfestivals te organiseren. Het Filmhuis is er in Politiek Cultureel Centrum O42 mee begonnen en verhuisde in 1984 naar Cinemariënburg hier om de hoek [nu Humphrey's]. In 2000 opent arthouse LUX, dat sindsdien de programmering overnam en meerdere keren een Gay & Lesbian [Summer] Festival organiseerde.

Hoewel er in afgelopen decennia veel onderzoek is verricht naar lhbti+geschiedenis, vallen mensen die 'anders' waren ook in Nijmegen buiten de officiële Canon van de geschiedenis [*] Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis biedt sinds 2011 wel de mogelijkheid verhalen toe te voegen. Op 20 juli 2011 tijdens Roze Woensdag kleurt de 51e Canonkast in HvdNG roze. De opening wordt verricht door prof. dr. Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Geschiedenis aan de RU Nijmegen.

2013 Tuffen Kazen Klemen

2013  Expositie Tuffen Kazen Klemen in HvdNG. onbekend

Anderhalf jaar later komt de Regenbooggeschiedenis van Nijmegen uit de kast tijdens een grote expositie die het hele Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vult. De opening op 18 januari 2013 is een echte reünie, de genodigden passen bijna niet in de Mariënburgkapel. Tuffen Kazen Klemen trekt ruim 4000 bezoekers. Bij de sluiting op 5 mei 2013 is Nijmegen de eerste gemeente in Nederland waar een groot overzicht van de plaatselijke roze geschiedenis succesvol is gepresenteerd.
[*] In 2022 wordt aangekondigd dat de Nijmeegse geschiedeniscanon zal worden herzien. "In de nieuwe versie zal er meer aandacht zijn voor sociale en culturele diversiteit". We zijn benieuwd.

In de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid [OBGZ] wordt in 2017 Coming-Outdag gehouden. OBGZ biedt in 2018 en 2019 - tijdens de landelijke Maand van de Geschiedenis - ruimte voor de expositie 'Affiesjes & Aksies, 50 jaar Nijmeegse Regenboog'.

2018 Affiesjes en Aksies

oktober 2018  Affiesjes & Aksies, 50 jaar Nijmeegse Regenboog. In Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, tijdens de landelijke Maand van de Geschiedenis. An Stalpers

Dat ging goed met de zichtbaarheid, zou je denken. Maar dan vindt er december 2018 ineens een rel plaats in en rondom OBGZ. Een voorleesmiddag voor kinderen moet worden afgelast omdat een rechtse organisatie [naam noemen we niet] voor de deur protesteert tegen dragqueens die kinderen voorlezen. Hun aanwezigheid met zwarte vlaggen wordt als zeer bedreigend ervaren. Gelukkig komt er snel reactie. COC Nijmegen doet aangifte van discriminatie. Twee maanden later vindt de middag alsnog plaats. Dolly Bellefleur komt solidair uit Amsterdam om voor te lezen. Burgemeester Bruls is erbij. Op het Mariënburgplein zijn twee demonstraties. Vrijheid van kledingsuiting en Nijmegen tegen Racisme steunt kleurrijke verhalen neemt een kindermuziek-DJ, een poppenkast-show en springkussen mee. Tijdens Roze Woensdag 2019 leest de burgemeester zelf voor uit 'Het Lammetje dat een Varken is' geschreven door Pim Lammers. Drag queen Marcella zit aan zijn zijde.

2019 Roze Woensdag Mariënburgplein

17 juli 2019  Roze Woensdag, burgemeester Bruls leest voor uit 'Het Lammetje dat een Varken is'. An Stalpers

In 2021 werken OBGZ en LUX op het Mariënburgplein samen voor de eerste editie van Roze Woensdag Jong! Splinter Chabot is van de partij en er is een Drag-O-Teek waar je opgemaakt kan worden en kleren kunt passen. In 2022 volgt een tweede editie van Roze Woensdag Jong!

Begin 2023 vindt er in onder andere in OBGZ een nieuw initiatief plaats: ‘Queer Crips - Real People’ een expostie van 6 portretten van queer mensen met een fysieke handicap.

Sluiten we wat betreft zichtbaarheid af met de enorme Regenboogvlag die sinds 2013 bij iedere Roze Woensdag en Coming Outdag In Nijmegen vanaf de Stevenstoren hangt. Op initiatief van de Regenbooggemeenschap en van harte ondersteund door toenmalig wethouder Zorg en Welzijn, Bert Frings.